ERKE - Bilimsel Düşüncenin Gücü
11 Haziran 2023  

Erke Özgeçmişi

ERKE Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş. 10 Ocak 1992 tarihinde kurulmuş bilimsel araştırmalar yapan ticari bir kuruluştur. Kuruluş tarihinden bugüne kadar, insanlığa faydalı konularda bilimsel araştırmalar yapmıştır. Halen, kurumsal yapısı ve ilkelerini ön planda tutarak bilimsel araştırmalar sonucu ortaya çıkan buluş fikirlerine uygun şekilde araştırma-geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir.
ERKE Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş.
© 2006 - 2023 Her hakkı saklıdır.