ERKE - Bilimsel Düşüncenin Gücü
20 Mayıs 2022  

2006/05622 Numaralı Patent Başvurumuz Hakkında Kamuoyu Duyurusu

21.10.2010

Şirketimiz, 10.10.2006 tarihinde ilgili buluşumuzun Türkiye'de korunabilmesi için patent başvurusunda bulunmuş, başvurumuz 2006/05622 sıra numarası ile Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde dosyalanmıştır.


Söz konusu buluşun yurtdışı ülkelerde de korunabilmesi adına şirketimiz, Türkiye'nin de taraf olduğu Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) kapsamında uluslararası patent başvurusunu 13.11.2006 tarihinde ve PCT/IB2006/054206 sıra numarası ile dosyalamıştır. Uluslararası başvurumuz neticesinde aldığımız olumlu inceleme raporu ile şirketimiz, Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülkede ulusal aşamaya geçerek söz konusu buluş için patent almıştır. Nitekim Türkiye'nin de Patent İşbirliği Anlaşması'na taraf olması nedeniyle, Türkiye'de de ulusal aşamaya geçilerek aynı buluş için TR 2009 02968 B numaralı İncelemeli Patent Belgesi alınmıştır.


Dolayısıyla, buluşumuz için uluslararası başvurumuz sonrasında TR 2009 02968 B numaralı İncelemeli Patent Belgesi ile Türkiye'de patent alındığından, 2006/05622 numaralı ulusal başvurumuzu devam ettirmenin gereği kalmamıştır. Ayrıca, TPE nezdinde aynı buluş için birden fazla patent alınması mümkün olmadığından, yasa hükmü gereği TPE nezdindeki 2006/05622 numaralı ulusal patent başvurumuz geri çekilmiştir.


2006/05622 numaralı TPE nezdindeki patent başvurumuzu yukarıda açıklanan sebepten dolayı geri çekmiş olmamız, buluşun patentlenmesi hakkımızdan vazgeçildiği veya patentleme işleminin iptali anlamında yanlış yorumlanabileceği düşünülerek iş bu açıklamaya gerek duyulmuştur.


Kamuoyunun bilgilerine sunulur.


ERKE Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş.

Yönetim Kurulu

ERKE Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş.
© 2006 - 2022 Her hakkı saklıdır.